Missie & Visie

Bedrijven hebben behoefte aan innovatieve bedrijfscultuur waarin medewerkers openstaan voor vernieuwing. Het onderwijs heeft innovatieve bedrijven nodig om studenten en docenten leerzame praktijkopdrachten te bieden. Uit deze behoeftes is FICA in 2016 ontstaan.  NMK Esbaco, Bunge Loders Croklaan en de Inholland-opleiding Food Commerce & Technology (FCT) zijn initiatiefnemers van FICA. FICA slaat de brug tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. De FICA-community bouwt verder aan deze figuurlijke brug. Binnen de community zien we verschillende samenwerkingen ontstaan tussen bedrijven en onderwijsinstellingen onderling.

Het FICA-team

Hans Huibers, Renee Boerefijn, Feike van der Leij, Zeger Stinis, Marcel Derksen, Alette Baartmans, Robin Kooi, Laura Ponzio

Innovatieve NMK Esbaco FICA

Strategie

De huidige samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs richt zich voornamelijk op het opleiden voor bestaande functies binnen de organisatie. De innovatie- en veranderkracht van bedrijven groeit daarmee niet tot nauwelijks. Een gemiste kans vinden wij. Samen met onze partners creëren wij daarom ‘innovatieve ruimtes’. Waarin studenten, ondernemers en docenten met elkaar werken aan creatieve vraagstukken en oplossingen. Zo werken de Inholland-studenten van de opleiding Food Commerce & Technology (FCT) in hun tweede en vierde studiejaar - naast hun reguliere stages - aan verschillende food-vraagstukken binnen bedrijven.

In samenwerking met bedrijven en/of scholen organiseert FICA netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, symposiums en workshops. Al deze evenementen staan in het teken van kennisuitwisseling, talentontwikkeling en innovatie. Houdt onze evenementen pagina in de gaten voor de aankomende evenementen.

Visie

Onze ambitie is om te groeien naar een netwerk waarin kenniscirculatie plaatsvindt en waar aan waardevolle relaties wordt gebouwd. Bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen weten elkaar te vinden en elkaars expertise optimaal te benutten. Jonge talenten zijn actief betrokken bij FICA en bedrijven bieden continue bedrijfsvraagstukken aan met als uitgangspunt innovatie. Er worden langdurige samenwerkingsverbanden aangegaan.

Innovatieve Inholland FICA