FICA.nl

Wat is FICA?

Door de groeiende wereldbevolking, oprukkende verstedelijking en de wereldwijd toenemende welvaart is innovatie binnen de food sector essentieel. Food-bedrijven hebben innovatie nodig om te overleven en creativiteit om te innoveren. Toch missen sommige bedrijven deze creativiteit en hebben hierdoor moeite om zich te richten op de toekomst. FICA stimuleert bedrijven om creatief te zijn met de hulp van food-studenten. De frisse blik van de student prikkelt bedrijven om op een vernieuwende manier te denken en handelen. Tegelijkertijd doet de student veelzijdige praktijkervaring op voor zijn eigen toekomst.

Onze doelen

Out-of-the-box innovatie

Het stimuleren van innovatie zorgt voor kansen en meer werkgelegenheid in de food-sector. Zo wil FICA een positieve bijdrage leveren aan welvaart en welzijn.

Talentontwikkeling

Van studenten, docenten en ondernemers binnen de food-industrie. Hun talent levert een belangrijke bijdrage aan het innovatievermogen van hun (toekomstige) organisatie.

Kennisuitwisseling

Echte food-innovaties kunnen alleen plaatsvinden in een omgeving waarin ideeën, expertises en nieuwe technologieën worden gedeeld.

Blog

Food Trendcollege Veldbonen

Op donderdag 14 oktober organiseert Hogeschool Inholland / Inholland University of Applied Sciences samen met het Lectorenplatform Voedsel & Gezondheid het Food Trendcollege […]

REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ toegekend

REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ van Amsterdam Green Campus met FICA-bedrijven is toegekend! In reactie op de Coronapandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot […]

Save the date! Lectorale rede Feike van der Leij & FICA-jubileum | 11 oktober 2021 | Pakhuis de Zwijger

Hoe draagt voeding bij aan de gezondheid van mensen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen op een gelukkige manier oud worden? Maar ook: […]

Meer nieuws