Contact

FICA werkt samen met bedrijven en onderwijsinstellingen uit heel Nederland en onze ambitie reikt nog verder. Binnen FICA zijn alle vormen van samenwerking mogelijk. Speelt er een vraagstuk binnen jouw bedrijf en wil je hiervoor bijvoorbeeld studenten van de Inholland-opleiding Food Commerce & Technology (FCT) inzetten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Tijdens een persoonlijke kennismaking gaan we met elkaar kijken naar de mogelijkheden voor een samenwerking. Via iris.wies@inholland.nl kun je met ons in contact komen.

Hans Huibers

(Kernlid)

“Studenten creëren een nieuwe werkelijkheid”

FICA is voor mij een netwerkomgeving waarin bedrijven, studenten en scholen met elkaar in een open houding en in verschillende verantwoordelijkheden met elkaar samenwerken. Door steeds andere rollen te hebben, bijvoorbeeld de student als projectleider, de vakman als docent en de docent als lerende, wordt een maximaal innovatief effect bereikt. Bedrijven werken met elkaar samen, studenten creëren een nieuwe werkelijkheid. We organiseren met elkaar het toeval. Zodat toeval niet meer bestaat!

Renee Boerefijn

(Kernlid)

“Studenten helpen bedrijven innoveren en moderniseren”

Met FICA verbinden we bedrijven en opleidingen met elkaar. Ik vind het mooi dat wij op deze manier talenten aantrekken en begeleiden naar bedrijven. Studenten leren verschillende bedrijven kennen. Zij helpen deze bedrijven te innoveren en moderniseren. Daarnaast leren bedrijven elkaar kennen binnen FICA en kunnen ze elkaar helpen.

Feike van der Leij

(Kernlid)

Samen met innovatie-gedreven bedrijven mbo- en hbo-studenten enthousiasmeren met opdrachten die er echt toe doen!

Het is mooi om te zien hoe gedreven sommige ondernemers de studenten mee kunnen nemen in hun passie. Vooral prachtig wanneer experts in de bedrijven hun vakkennis overbrengen aan de studenten en daarbij een vonk overslaat die voor lange tijd effect sorteert. Studenten ervaren soms voor het eerst een "harde werkelijkheid" en zijn daar achteraf vaak enthousiast over. In de realiteit gaat het toch anders dan op school en er is geen betere leerroute dan een kenniswerkplaats zoals met FICA wordt aangeboden. Het is bijzonder om met zijn allen en zoveel commitment aan kenniscirculatie te mogen werken en daarbij studenten in mbo, hbo en eventuele doorstroom naar wo te kunnen aanmoedigen. Ook voor de bedrijven biedt FICA een meerwaarde!

Ciska Pouw

(Community builder)

“De wereld van Food verrijken met jong talent, goede innovatieve ideeën en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden” 

Wat ik mooi en inspirerend aan FICA vind? Dat we de wereld van food verrijken met jong talent, goede innovatieve ideeën en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. We creëren met elkaar letterlijk en figuurlijk ‘vrije ruimtes’ waarin jonge mensen hun nieuwsgierigheid, talenten & vaardigheden ontwikkelen en inzetten in een real life context. We faciliteren nieuwe verbindingen tussen de studenten, docenten en bedrijven uit ons netwerk. Hieruit ontstaan de mooiste pareltjes!

 Iris Wies

(Communicatie)

“De resultaten zijn altijd van toegevoegde waarde en dat is mooi om te zien!” 

Ik vind het mooi dat studenten binnen FICA de kans krijgen om te snuffelen binnen verschillende bedrijven. Elke bedrijfscultuur is anders en het is goed om te leren in de praktijk. En met de onderzoeksopdrachten die de studenten uitvoeren helpen ze de bedrijven ook echt vooruit. Het maakt niet uit of het om een kleine startup gaat of groot bedrijf, de resultaten zijn altijd van toegevoegde waarde en dat is mooi om te zien!