Van harte welkom op onze FICA website. Wij werken momenteel aan de inhoud van de website, maar we willen u graag alvast een voorproefje bieden.

Food Innovation Community Amsterdam(FICA) is een platform waarin we als industrie, onderwijs en overheid samenwerken aan innovatie in Food. Dit doen we onder andere door studenten in contact te brengen met innovatieve voedingsbedrijven zodat zij gezamenlijk (creatieve) vraagstukken en uitdagingen aan kunnen gaan. Het gaat hier om heel uiteenlopende vraagstukken, van productontwikkeling tot (product) positionering, van het verduurzamen van de bedrijfsvoering tot gezondere producten. Sommige cases zijn meer generiek van aard omdat zij relevant zijn voor meerdere bedrijven, andere zijn meer specifiek vanuit één opdrachtgever.

Ook een internationale oriëntatie, verduurzaming van de samenwerking en een stevige verankering in het onderwijs (HBO en MBO) is onderdeel van dit initiatief. Om dit te realiseren zijn lectoren van InHolland en HAS Hogeschool gekoppeld aan het initiatief en wordt de mogelijkheid onderzocht en van een lectoraat dat specifiek aan FICA verbonden is.

FICA is ontstaan vanuit de wens én behoefte aan open samenwerking. Dit omdat we geloven en weten dat echte innovatie en vernieuwing alleen kan plaatsvinden in een omgeving waarin kennis, expertise, nieuwe technologieën, oplossingsrichtingen e.d. gedeeld kunnen worden. Op het niveau van de vraagstukken en business cases werken studenten waar mogelijk samen en wisselen uit. Vanzelfsprekend worden er per situatie goede afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid en/of geheimhouding

Vanuit het FICA platform willen we
•    Out-of-the-box creativiteit benutten via open innovatie
•    Talentontwikkeling bij HBO en MBO studenten stimuleren
•    Kenniscirculatie faciliteren tussen bedrijven en scholen, bedrijven onderling,
     scholen onderling, bedrijven en studenten en studenten onderling

Een kern van “koploper”-bedrijven is inmiddels gestart met MBO- en HBO studenten. We werken volgens het zwaan-kleef-aan principe; food bedrijven en onderwijsinstellingen die out-of-the-box denken, open innovatie nastreven en aan willen haken zijn van harte welkom om aan te sluiten!

Doet u met ons mee?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Ciska Pouw, aanjager FICA
info@ciskapouw.nl

Hans Huibers, NMK Esbaco
hhuibers@nmkesbaco.com

Feike van der Leij, Inholland
feike.vanderleij@inholland.nl

Renee Boerefijn, IOI Loders Croklaan
renee.boerefijn@ioiloders.com