DuurzaamheidOut-of-the-box innovatie

Onderzoekers Agri, Food & Life Sciences maken ‘goud zichtbaar’

Vanuit het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL) is een uitgave verschenen bol van voorbeelden van projecten waarin studenten, docent-onderzoekers en lectoren en het werkveld werken aan praktijkgericht onderzoek: ‘Goud zichtbaar maken. Durf te onderzoeken, durf te leren!’.

We hebben een ijzersterk verhaal te vertellen en een schat aan relevante onderzoeksresultaten om te laten zien. En hoe maak je goud zichtbaar? Durf te onderzoeken en durf te leren!”, zegt Gerry Kouwenhoven, onderzoeker en coördinator van het RIC-AFL in het voorwoord. Zij stelde de bundel samen met lectoren, business-developers en docentonderzoekers PMJM Huntjens, Nelleke Kreike,  Feike van der LeijWoody Maijers en Frens Pries.

Praktijkgericht onderzoek speelt een belangrijke rol binnen de University of Applied Sciences van Hogeschool Inholland. Er is een ijzersterk verhaal om te vertellen en een schat aan relevante onderzoeksresultaten om te laten zien. En dat deelt Hogeschool Inholland graag met de wereld. Binnen praktijkgericht onderzoek wordt er gewerkt aan maatschappelijke vraagstukken. Soms groot en globaal, soms klein en regionaal. Maar altijd om de praktijk verder te helpen. Waarom? Omdat Inholland vindt dat het hun maatschappelijke taak is. Het draagt bij aan de professionele ontwikkeling van onze studenten en aan innovatie en ontwikkeling van het werkveld.

Pulp Vision

De onderzoeksgroep, Research & Innovation Centre, van het domein Agri, Food & Life Sciences wordt gevormd door lectoren, docent-onderzoekers en natuurlijk studenten. Samen met partners uit het werkveld draagt Hogeschool Inholland bij aan de Sustainable Development Goals en de Greendeal Farm to Fork (EU). Het onderzoek en de kennisvalorisatie draagt bij aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen, denk aan circulaire land- en tuinbouw, dieren in de stad, natuur, leefomgeving, voedsel en voeding, bodem, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Verminderen van reststromen
Een mooi voorbeeld is het project dat zich richt op het verminderen van reststromen. Onderzoekers, studenten en werkveld nemen het voedselsysteem onder de loep om te kijken in welke keten de voedselverspilling het grootst is. In samenwerking met bedrijven wordt vervolgens gezocht naar kansrijke oplossingen en manieren om die oplossingen te implementeren.

Aahminozuren!

De onderzoeksbundel Goud zichtbaar maken is bedoeld als inspiratiebron, naslagwerk en als relatiegeschenk. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Gerry Kouwenhoven.

Over het RIC-AFL

De projecten in de bundel Goud zichtbaar maken behoren allen tot de onderzoeksagenda van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL). Daarin staat Duurzaam innoveren in de metropool centraal. Steeds meer mensen wonen namelijk in de stad en dit heeft grote gevolgen voor de leefomgeving, voedselproductie en voedselzekerheid. Zuinig en duurzaam omgaan met voedsel, de leefomgeving en gezondheid zijn noodzakelijk. Onderwijs, werkveld en overheid doen samen praktijkgericht onderzoek in het RIC-AFL, gericht op de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den-Haag op zoek naar innovaties en bewustwording. Hieraan verbonden zijn de onderzoekslijnen Gezondheid in de metropool, Voedsel voor de metropool en Leven in de Metropool.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *