GezondheidVeroudering

Kick-off project PLINT Ondervoeding

Het project PLINT Ondervoeding is maandag 8 november van start gegaan met de Kick-off op Hogeschool Inholland Amsterdam. Met een mooie opkomst van zorginstellingen uit Hoorn, Amstelveen en Rotterdam, Gemeente Rotterdam en 10 food-mkb’s is het project nu officieel van start.

Lectoren Feike van der Leij en Robbert Gobbens namen ons mee in het onderwerp ‘ondervoeding’ en vertelde meer over LINs. Uit de praktijkvraag: “Hoe kunnen we de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals verminderen met betrekking tot preventie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen?” is een centrale onderzoeksvraag met deelvragen gedestilleerd. Deze worden in drie Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) opgepakt in de regio Hoorn, Amstelveen en Rotterdam.

“Ik heb het idee dat ouderen zelf niet merken dat ze ondervoed zijn. Meestal zijn ze zo in hun eetpatroon ‘gesleten’ en zien ze niet dat extra voeding nodig is.” – Wijkverpleegkundige

Het doel van PLINT Ondervoeding

Ondervoeding is een onderschat probleem dat bij een verslechterende gezondheid zorgt voor minder herstel of soms zelfs geen herstel. Ondervoede ouderen liggen gemiddeld langer in het ziekenhuis, waardoor zorgkosten stijgen. Van de thuiswonende ouderen is 12% ondervoed en van hen die gebruik maken van thuiszorg is dat zelfs 35%.

Dat percentage is mogelijk te verlagen wanneer zorgprofessionals in de wijk beter in staat worden gesteld ondervoeding te voorkomen. Een probleem daarbij is dat de “awareness” rondom ondervoeding bij zowel ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals onder de maat blijft. In het project PLINT Ondervoeding, wat staat voor Preventief Leer- en InnovatieNetwerk Tegen Ondervoeding, wil het project thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding helpen door op verschillende manieren aandacht aan de preventie van ondervoeding te schenken.

Tegelijkertijd is voeding als onderwerp zelden eerder zo uitgebreid onder de aandacht van de maatschappij geweest als tegenwoordig. Bij de opleiding Food Commerce & Technology van Inholland en bij bij de Hogeschool van Amsterdam in The FoodLab van de opleiding Voeding & Diëtetiek wordt al jaren op innovatieve wijze gewerkt aan product- en conceptontwikkeling. Challenges waarin ook andere opleidingen van andere hogescholen de competitie aangaan halen veel creativiteit naar boven en leiden tot vernieuwingen die we dikwijls bestendigen in blijvende ondernemingen. Aangezien het bij productontwikkeling en marktpenetratie bij uitstek om ketenproblematiek gaat, is het dus raadzaam ook van deze kant de preventie te belichten.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De bedrijven die participeren in deze PLINT Ondervoeding maken deel uit van onze Food Innovation Community Amsterdam (FICA). Participatie is er tevens van de RabobankNHFood en het Innovatiepact Greenport West-Holland, met ondersteuning van Voedsel VerbindtGreenport NoordHollandNoord, de Stuurgroep Ondervoeding en de gemeente Rotterdam. De koppeling met het CoE Preventie in Zorg en Welzijn is evident. Daarnaast is “zorg op maat” een wens die de ondersteunende overheden gemeen hebben. 

Lees hier meer over het project PLINT Ondervoeding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *