EventsHBOKennisuitwisselingMBOOut-of-the-box innovatie

Innovaties en samenwerkingen tijdens het FICA Summer Event

Het FICA Summer Event bracht weer een overvloed aan innovatieve en creatieve projecten naar voren, waarbij studenten van Hogeschool Inholland (Food Commerce & Technology) en Vonk uitblonken in het verkennen van nieuwe mogelijkheden op het gebied van voeding. Gedurende het evenement deelden de winnende studententeams hun ervaringen en prestaties. Tamara, Jort en Leah ontwikkelde een uitgebreid onderzoeksproject om de functionaliteiten en sensorische eigenschappen van verschillende eiwitpoeders te vergelijken, Birthe, Noor en Jinte presenteerde een revolutionair concept om de campuservaring voor studenten te verbeteren met behulp van voeding.

Het project van Tamara, Jort en Leah werd beloond voor hun innovatie benadering, ze werkte nauw samen met een opdrachtgever die een nieuw eiwitpoeder, genaamd “Fermy”, op de markt wilde brengen. Het team nam de taak op zich om de eigenschappen van Fermy in kaart te brengen en te bepalen in welke producten dit innovatieve poeder het best kan worden gebruikt. De reis naar dit doel was vol uitdagingen en veranderingen, maar uiteindelijk werd een duidelijke en gestructureerde opdracht vastgesteld. Voor de studenten was dit project een stressvolle, maar vooral leerzame en innoverende ervaring.

Het project van Birthe, Noor en Jinte, dat werd bekroond als het meest creatieve project, richtte zich op het creëren van een “sticky campus” door middel van voeding. Door uitgebreid onderzoek, interviews met studenten en brainstormsessies slaagde het team erin om twee concrete producten te ontwikkelen: de borrelplank en de koffiekaart. Tijdens de testweek werden de borrelplank en de koffiekaart gratis aangeboden aan 250 studenten, en de positieve feedback was overweldigend. Het team heeft een adviesrapport aan Inholland uitgebracht, waarin alle resultaten en aanbevelingen zijn opgenomen. Inholland heeft al toegezegd het advies mee te nemen in de aanbesteding van volgend jaar, waardoor de impact van het project groter wordt.

Voor beide teams was het FICA Summer Event niet alleen een kans om hun projecten te presenteren, maar ook om inspiratie op te doen en waardevolle netwerken op te bouwen. Het evenement bood een platform voor kennisuitwisseling en het verkennen van andere perspectieven in de voedingsindustrie. Naast de tastbare resultaten en erkenning, benadrukken beide teams het belang van samenwerking en luisteren naar elkaar. Het leren omgaan met elkaars sterke en zwakke punten heeft het teamwerk versterkt en geleid tot succesvolle projectresultaten.

Ook het project PLINT Ondervoeding kwam aan bod. Studenten Yu Yan en Janat hielden zich tijdens het project bezig met de rol van de stadsmarkt in preventie.

In Nederland is ondervoeding onder thuiswonende ouderen een veelvoorkomend probleem dat ernstige gevolgen heeft voor hun gezondheid en welzijn. Het consortium PLINT Ondervoeding, bestaande uit bedrijven, zorg- en kennisinstellingen, heeft als doel het percentage ondervoede ouderen te verlagen en richt zich op preventieve maatregelen. Een recent onderzoek binnen het project heeft zich gericht op de mogelijkheden die de stadsmarkt biedt om bij te dragen aan het verbeteren of voorkomen van ondervoeding bij ouderen.

Het onderzoek had als hoofdvraag: ‘Hoe kan de stadsmarkt bijdragen aan het verbeteren of voorkomen van ondervoeding bij ouderen?’ Om deze vraag te beantwoorden, werden drie specifieke onderzoeksvragen gesteld. Allereerst werd gekeken naar het aandeel van ouderen op de markt. Vervolgens werd onderzocht of de markt een belangrijke bron vormt voor het dieet en eetpatroon van ouderen. Tot slot werd onderzocht wat ouderen aantrekkelijk vinden aan de markt en wat minder.

Het onderzoek maakte gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Voor het kwantitatieve gedeelte werd het aandeel van ouderen op drie markten gemonitord gedurende vier dagen. Er werd een drukke positie op de markt gekozen en binnen dertig minuten werd het aantal voorbijgangers geteld, zowel in totaal als het aantal ouderen. Voor het kwalitatieve onderzoek werd gebruik gemaakt van observatie en interactief onderzoek. Bij de observatie werden ouderen geobserveerd om te bepalen of de markt een belangrijke bron is voor hun dieet en voedingspatroon. Bij het interactieve onderzoek werden tien ouderen op de Dappermarkt geïnterviewd. De interviews waren gestructureerd met korte vragen en antwoordcategorieën om efficiëntie te waarborgen. Mobiele telefoons en dictafoons werden gebruikt om de gesprekken vast te leggen.

De resultaten van het onderzoek bieden inzicht in de rol die de stadsmarkt kan spelen bij het voorkomen van ondervoeding bij ouderen. Het onderzoek heeft aangetoond welk aandeel ouderen vertegenwoordigd zijn op de markten en of de markt een relevante bron is voor hun voedingsbehoeften. Daarnaast heeft het interactieve onderzoek waardevolle inzichten opgeleverd over wat ouderen aantrekkelijk vinden aan de markt en wat minder.

De bevindingen uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt om gerichte interventies en initiatieven te ontwikkelen die de stadsmarkt effectief inzetten om ondervoeding bij ouderen te voorkomen. Het is een stap in de richting van een gezondere en beter gevoede oudere bevolking, waarbij de stadsmarkt fungeert als een belangrijke speler in de preventie van ondervoeding.

Meer zien van de projecten? Bekijk de posters van alle bedrijfsopdrachten hier terug of bekijk het event terug in de aftermovie!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *