Docenten

Haar passie om het bedrijfsleven nog meer te verbinden aan het onderwijs

In gesprek met Karin Renaud, docent Food Commerce and Technology.

Op jonge leeftijd ontdekte ze al haar liefde voor het vak scheikunde. Maar na verschillende opleidingen te hebben bezocht, bleek dit toch te abstract voor haar te zijn. Met een grote fascinatie voor voeding startte ze daarom in 1992 aan de opleiding Food Commerce and Technology aan Inholland Delft, toen nog Hogeschool Delft. Na de opleiding ging zij het bedrijfsleven in en ontdekte ze haar intresse voor de bakkerij. Via oud-docent Harry Vogel kwam ze weer in aanraking met het onderwijs. Vijf jaar later keerde ze terug in Delft, ditmaal als docent met een grote wens om het bedrijfsleven nog meer te koppelen aan het onderwijs. 

Karin Renaud is docent en geeft les aan de studenten van de opleiding Food Commerce and Technology. Met haar passie voor voeding geeft zij de lessen productontwikkeling, proceskunde, bakkerij- en wijntechnologie. Naast docent is ze ook studieloopbaanbegeleider en is ze samen met drie collega’s verantwoordelijk voor alle curriculumontwikkelingen binnen de opleiding. Door haar ervaring in het bedrijfsleven probeert ze haar kennis over te brengen op de studenten. 

Van de cake naar de koffie 

Voordat Karin docent is geworden, heeft zij nog aan de kant van het bedrijfsleven gesnoept. “Ik heb als productontwikkelaar in de bakkerijgrondstoffen gewerkt. Hier heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van verschillende recepten van cakes. Bijna iedere dag ging ik samen met de bakker zo’n vijftien tot twintig cakes proeven; die spuugde ik wel uit natuurlijk want anders is dat echt niet te doen. Na de bakkerij heb ik ook in een koffiebranderij gewerkt in Dordrecht. Hier heb ik verschillende smaken van koffie gebrand in een proefbranderij. Zo konden we nieuwe melanges ontwikkelen en bekijken hoe de kwaliteit was.” Karin haar interesses liggen in de koffie, thee, wijn en de bakkerij. Haar man heeft ook een eigen wijnzaak waar Karin regelmatig wijncursussen geeft.  

Ervaring met praktijk

Door haar ervaringen in het bedrijfsleven vindt zij het belangrijk dat de studenten die ervaring ook meekrijgen. Met deze ervaring kan ze veel voorbeelden geven hoe het er in de praktijk aan toegaat. Ze vindt het ook heel belangrijk dat de koppeling met het bedrijfsleven nog verder wordt ontwikkeld. “Ik merk dat studenten de theorie veel beter onthouden wanneer ze dit toepassen in de praktijk. Hierdoor nemen ze veel meer lesstof tot zich, dan wanneer ze in hoorcolleges alleen maar zitten te luisteren.” 

Koppeling met het bedrijfsleven

Binnen het Food-team zijn onder andere collega’s Malou Bakuwel en Feike van der Leij verantwoordelijk om de koppeling van het bedrijfsleven naar het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. “Vroeger ging dit er anders aan toe. Wanneer we dan een interessante opdracht zagen of een leuk stagebedrijf hadden gevonden, probeerden we al direct een samenwerking met het bedrijf te realiseren. Hier werd vroeger te gemakkelijk over gedaan. Nu nemen we veel meer de tijd om hier ook een passend vak aan te koppelen. We werken veel meer aan het bouwen van relaties met bedrijven. Die koppeling met het onderwijs is immers heel belangrijk. Daarom hebben Malou en Feike zo’n belangrijke rol; dat zij dit oppakken en verder uitwerken.” 

Opbouwen en onderhouden

Naast haar docentschap is Karin bezig om de contacten met het bedrijfsleven optimaal in stand te houden. Ze heeft daarom verschillende bedrijven gekregen als account, waaronder de FIA (Food Innovation Academy in Vlaardingen). Samen met de FIA worden studenten gekoppeld aan andere food-bedrijven die onderzoeken willen uitvoeren. “Ik heb aangegeven welke bedrijven mij erg aanspreken en ik krijg dan ook de ruimte om met zo’n bedrijf de relatie op te bouwen. Omdat we zo nauw betrokken zijn bij een bedrijf, merk je ook echt hoe het er daar aan toegaat. We maken twee keer per jaar een afspraak met ze en dan bespreken we welke opdrachten ze hebben liggen en hoe we dit kunnen koppelen aan een vak.” Karin is zelf niet de docent die het vak dan geeft maar wel de docent die het contact onderhoudt met het bedrijf. “Van nature ben ik helemaal geen netwerker. Ik heb zelfs geen social media. Maar ik merk wel dat ik het heel belangrijk vind om een goede band op te bouwen en deze te onderhouden. We willen hier de relatie zo optimaal mogelijk inzetten; zo hebben beide partijen daar wat aan.”

Steilere leercurve 

Karin merkt dat er door deze vele samenwerkingen heel veel leuke stageplekken en (afstudeer-) opdrachten voor studenten ontstaan. Ook merkt ze dat studenten zich veel sneller ontwikkelen wanneer ze een opdracht voor een bedrijf uitvoeren. “De leercurve is veel steiler dan wanneer studenten voor een tentamen moeten leren. We werken vanuit de opleiding met drie competenties: kennis, vaardigheden en houding. Deze drie competenties moeten aansluiten bij onze studenten. Je moet dus niet alleen goed kunnen leren maar ook dingen in de praktijk kunnen uitvoeren. Door voor bedrijven te werken ontwikkelen onze studenten nieuwe skills. Om het hoogst haalbare te behalen, hebben we dus die bedrijven nodig.” 

Voordelen 

Binnen de opleiding Food Commerce & Technology zitten er veel diverse studenten. Deze studenten worden breed opgeleid. Ze krijgen zowel de technische als marketingaspecten van de branche mee. Daardoor zijn ze breed inzetbaar en begrijpen ze elkaars taken beter. “We willen met nog veel meer bedrijven samenwerken. Daarmee willen we uiteindelijk de insteek veranderen dat studenten onderzoek doen en dat we lessen bieden die hier ondersteuning aanbieden. Dus niet alleen hoorcolleges met een bedrijfsbezoek. Met alweer 10 jaar aan ervaring willen we verder ontwikkelen. Zo wordt het aantrekkelijk voor zowel bedrijven als studenten en docenten.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *