DocentenTalentontwikkeling

Feike van der Leij nieuwe lector Health & Food bij Inholland

Feike van der Leij is op 1 februari 2021 gestart als lector Health and Food van Hogeschool Inholland. Hij richt zich op de vraag hoe voeding kan bijdragen aan gezondheid, gelukkig oud worden en hoe de voedselketen kan verduurzamen.

Onderzoeksprogramma Food for Happy Ageing

Voeding is voor Feike niet alleen een manier om biologie uit te leggen. “Er speelt ontzettend veel in de voedselindustrie. Vanwege vraagstukken rond gezondheid en duurzaamheid is er behoefte aan innovatie. Omdat Nederland echt heel goed is in voedselproductie kunnen wij daarin een vooraanstaande rol spelen. Met de onderzoekslijn Health & Food draag ik daar graag aan bij. Onder de noemer Food for Happy Ageing hebben we daarvoor een omvangrijk onderzoeksprogramma lopen. We willen de gezondheid van consumenten bevorderen, de duurzaamheid van de voedselketen verbeteren en ertoe bijdragen dat mensen gelukkig oud kunnen worden. Niet zo oud mogelijk worden maar zo lang mogelijk gezond blijven, daar gaat het volgens mij om. We richten ons op de combinatie van technologische innovaties en manieren om consumenten te bereiken en nieuwe concepten te laten landen in de maatschappij.”

Niet zo oud mogelijk worden maar zo lang mogelijk gezond blijven, daar gaat het volgens mij om.”

Koppeling onderzoek en onderwijs

Feike blijft naast zijn onderzoekswerk als docent actief en studenten begeleiden. “Ik wil hen zo snel mogelijk betrekken bij echte, actuele vraagstukken, zodat ze inzien wat hun studiekeuze inhoudt en dat ze geschoold worden voor de praktijk van nu. Door de praktijk naar binnen te halen leren ze omgaan met complexe opgaven, waarbij je kunt falen. Dat hoort erbij.” Feike wil binnen flexibele modulen snel kunnen inspelen op vragen uit het werkveld om ze met studenten, ook van buiten het eigen domein, op te pakken. “Ik zoek telkens de samenwerking met wat ik de vijf O’s van de olympische ringen noem: onderwijs, onderzoek, ondernemers, omgeving en overheid. We slaan onder meer een brug met FICA, waar studenten van bijvoorbeeld de opleiding Food Commerce & Technology aan verschillende food-vraagstukken werken binnen bedrijven.”

Feike van der Leij

Feike werkt al sinds 2015 als onderzoeker en docent binnen het domein Agri, Food & Life Sciences. Hiervóór deed hij onder meer biotechnologisch onderzoek aan de ETH in Zürich, geneeskundig onderzoek in het UMC Groningen en was hij zowel docent als lector bij hogeschool Van Hall Larenstein. Feike promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op genetisch onderzoek naar zetmeelvorming in aardappels. “Ik begeef me graag op het snijvlak van biologie en scheikunde en wil snappen hoe dingen op moleculair niveau werken. Voeding is een fantastisch onderwerp om die fascinerende wereld aan anderen uit te leggen. Zo heb ik moleculair-biologische processen inzichtelijk gemaakt voor het onderwijs met het Genomisch kookboek. Ook studenten van Inholland hebben hieraan meegewerkt.”

Feike is verbonden aan NHFood, waar hij als lid van de werkgroep diverse activiteiten ontplooit. Een van die activiteiten binnen NHFood is het promoten van het beroepsonderwijs. Feike is stuurgroeplid bij Voedsel Verbindt binnen het cluster Gezond Eten is Gezond Leven.

Feike van der Leij gaat mooie verbindingen maken tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en domeinen binnen Inholland. Een mooie ontwikkeling! Gefeliciteerd Feike!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *