Events

Upcoming events:

Lectorale rede 'De kracht van smaak!' en FICA jubileum event

Maandag 11 oktober | 11:00 - 17:30 | Pakhuis de Zwijger & via Livestream

Dr. Feike van der Leij, lector Health & Food bij Hogeschool Inholland, spreekt zijn lectorale rede uit tijdens de viering

van het 5-jarige jubileum van Food Innovation Community Amsterdam (FICA).

Lectorale rede

Dr. Feike van der Leij gaat tijdens zijn rede in op zijn omvangrijke onderzoeksprogramma ‘Food for Happy Ageing’,

waarmee hij sturing geeft aan de mooie ambities van zijn onderzoek. Daarnaast geeft hij antwoord op de vraag:

‘hoe kunnen we voeding zodanig veranderen dat mensen langer gezond blijven, op een gelukkige manier,

en tegelijkertijd de duurzaamheid van de voedselketen verbeteren?’.

FICA Jubileum

Tijdens het Jubileum Event presenteren we alle projecten van afgelopen 5 jaar in de vorm van een expositie.

In de middag zijn er lezingen van sprekers en is er een interactief programma waarbij beleving centraal staat.

Hierna volgt de lectorale rede en inauguratie, met als afsluiting een netwerkborrel.

 

FICA Winter Event 2022

Food Commerce & Technology studenten van Hogeschool Inholland

presenteren hun onderzoeksresultaten

 

Previous events: