Events

Upcoming events:

FICA Winter Event 2022 ‘Voedsel voor de Toekomst’ | woensdag 19 januari

Food Commerce & Technology studenten van Hogeschool Inholland

presenteren hun onderzoeksresultaten op Inholland Amsterdam (OZW-gebouw).

 

FICA Summer Event 2022 | dinsdag 14 juni

 

Previous events:

 

Lectorale rede 'De kracht van smaak!' en FICA jubileum event

Maandag 11 oktober | 11:00 - 17:30 | Pakhuis de Zwijger & via Livestream

Dr. Feike van der Leij, lector Health & Food bij Hogeschool Inholland, spreekt zijn lectorale rede uit tijdens de viering

van het 5-jarige jubileum van Food Innovation Community Amsterdam (FICA).

 

 

 

Archief